Rejestracja /
 
 
 
 
 
 
27 Listopad 2018

Debata kandydatów na radnego w okręgu nr 121. Proszę określić Państwa stanowisko w sprawie trasy Pychowickiej, - czy w ogóle jest ten projekt niezbędny, a jeżeli tak, to w jakiej formie powinna postać ta inwestycja?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Trasa Pychowicka nie tylko nie jest niezbędna ale niestety jest również bardzo niekorzystna dla mieszkańców Pychowic wpływając na piękny krajobraz naszego osiedla. Jestem zdecydowanie przeciwny tej inwestycji. Ciężko będzie wygrać bój z miastem o to aby nie budowało III obwodnicy. Niemniej, można dostosowywać projekt tak aby był jak najmniej szkodliwy dla mieszkańców. Będę lobbował za utworzeniem trasy pod ziemią, szczególnie że nie byłby to wyjątek tylko przedłużenie tunelu który będzie robiony pod wzgórzem świętej Bronisławy (Trasa Zwierzyniecka).

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Trasa Pychowicka jest nie zbędna. Powinna iść tunelem pod Wisłą.

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Liczba samochodów rośnie, Trasa Pychowicka jest potrzebna dla domknięcia trzeciej obwodnicy Krakowa. Trasa Pychowicka wraz z Trasą Łagiewnicką i Zwierzyniecką jest niezbędna dla upłynnienia ruchu między dzielnicami. Popieram rozwiązanie budowy Trasy Pychowickiej w tunelu pod Wisłą tak, jak większość mieszkańców Pychowic, bez konieczności budowania dużego węzła komunikacyjnego w rejonie ul. Tynieckiej. 


2. W jaki sposób możliwe rozładowanie zakorkowania na pychowickim odcinku ulicy Tynieckiej?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Próby ucieczki kierowców przed korkami na Ruczaju czy wzrastająca liczba mieszkańców na sąsiednich, leżących dalej od centrum osiedlach jak Kostrze czy Tyniec to powody zatłoczenia na ulicy Tynieckiej. Największe problemy powoduje skrzyżowanie Norymberska-Tyniecka. Rozwiązaniem może być budowa ronda talerzykowatego. Będę konsultował tą sprawę z zarządem dróg. Wraz ze wzrastającą ilością samochodów należy zadbać także o bezpieczeństwo pieszych. Dlatego napisałem już wniosek do ZDMK w sprawie utworzenia przy tym skrzyżowaniu przejścia dla pieszych. Sprawa jest w toku.

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Poprzez trasę Pychowicką.

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Należy rozważyć zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów ul. Tyniecką. Z uwagi na dużą ilość samochodów wjeżdżających na ul. Tyniecka spoza miasta zasadnym byłoby rozważenie budowy parkingu park&ride w rejonie autostradowego węzła Tynieckiego. 


3. Czy mają Państwo pomysły w sprawie alternatywnej drogi łączącej osiedle z miastem?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Nie widzę innej możliwości połączenia Pychowic z miastem jak aktualne połączenie przez ulicę Tyniecką. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem połączenia drogowego ze Skotnikami czy Ruczajem inną drogą niż ulica Norymberska. Pas zieleni oddzielający nasze osiedle od wymienionych powinien pozostać nienaruszony.

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Alternatywą jest Trasa Pychowicka.

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę drogi od ul. Zakrzoweckiej do ul. Gronostajowej, w miejscu ścieżki biegnącej wzdłuż lasu, przy której zrealizowane zostało oświetlenie. Wiem jednak, że jest część mieszkańców która nie popiera tego rozwiązania. 


4. Czy ma sens budowa kładki pieszo rowerowej przez Wisłę na pychowickim odcinku bulwarów wiślanych lub przebudowa rurociągu w tym celu?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Nie leży to w kompetencjach ani możliwościach dzielnicy. Nie ma aktualnie takiej perspektywy a nawet gdyby się pojawiła, jest ona bardzo długofalowa. Z tego powodu nie mogę ocenić tego pomysłu jako jednoznacznie dobry lub zły. Jeżeli jednak kiedykolwiek temat się pojawi, najważniejszy głos mają mieszkańcy i ich ocena czy takie połączenie byłoby sensowne.

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Kładka ma sens jak najbardziej – natomiast Rurociąg Raba nie można zabudować.

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę w Pychowicach ma sens. Ze względów formalnych i prawnych nie ruszałbym kładki technologicznej magistrali wodociągowej. Większą szansę na realizacje ma samodzielny obiekt. 


5. W jaki sposób przewidujecie Państwo rozstrzygnięcie problemu wewnętrznych dróg osiedlowych przewidzianych planem zabudowy a gruntów prywatnych?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Należy doprowadzić do jak najmniej inwazyjnych dla mieszkańców rozwiązań, uwzględniających aktualny a nie postulowany wg planu charakter zabudowy. Każda drogowa inwestycja w Pychowicach która wymaga ingerencji w grunty prywatne to olbrzymi koszt dla miasta, niemożliwy dla realizacji przez dzielnicę. Dlatego każdą inwestycję należy odpowiednio przemyśleć w kontekście jej efektywności i wykonalności w aktualnych warunkach. Jeżeli aktualny plan jest efektywny, należy doprowadzić do rozmów między właścicielami a miastem. Jeżeli nie, warto rozważyć punktową zmianę planu. 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Potrzebny jest nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Pychowic. Problem trzeba rozwiązać systemowo na całym Osiedlu.

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Zasady realizacji inwestycji drogowych w takich przypadkach reguluje tzw spec ustawa drogowa, zgodnie z którą drogi na gruntach prywatnych realizuje się za odszkodowaniem na mocy tzw decyzji ZRID. Wydanie takie decyzji poprzedzone jest konsultacjami społecznymi. Jednym z moich zadań w programie wyborczym jest realizacji drogi łączącej ul. Słońskiego z ul. Ćwikłową, w celu poprawienia dojścia do kościoła i szkoły. Zbieraliśmy podpisy z mieszkańcami w tej sprawie było duże zainteresowanie. 


6. Na osiedlu brak przestrzeni publicznej, - nie ma żadnego placu lub innego rodzaju miejsc spotkań masowych, co niewątpliwie się skazuje na podrobieniu lokalnej społeczności. Czy istnieje rozwiązanie tego problemu (poza ewentualnym placem na miejscu starego kościoła)?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Plac na miejscu starego kościoła jest takim miejscem i faktycznie dobrze by było aby nim pozostał. Świetnie wypełnia on swoją funkcję np. przy festynach parafialnych. Podobnym miejscem może być planowane boisko trawiaste przy ulicy Zakrzoweckiej. Dobrym sposobem jest też wykorzystanie przestrzeni prywatnych jeśli chcą pełnić funkcje społeczne. Przykładem może być przedszkole MOMO gdzie organizowany był ostatni Pychotarg. 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Jest szereg miejsc w których mieszkańcy mogą się spotykać, kościół, szkoła, Rada Dzielnicy. 

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
W tym celu powstał projekt zielony ogród do gier sportowych i zabaw na wolnym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej. W pierwszym etapie powstanie boisko do gry w piłkę nożną. Na otwarcie planujemy organizację pikniku sportowego z SKS Pychowianką. Rozmawiałem w tej sprawie z prezesem SKS Pychowianka – Łukaszem Góralem. Będzie to też promocja dla Pychowianki. W kolejnym etapie powstanie strefa integracji i ogród społecznościowy. 


7. Na osiedlu także brak placówek kulturalnych, zwłaszcza klub kultury mieści się w tejże szkołę, w ogóle nie ma teatru, kina czy muzeum historii lokalnej. Czy istnieje recept na ten brak?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Uważam że, istnieje mała szansa żeby proponowane w pytaniu obiekty generowały zyski pozwalające na utrzymanie, dlatego nie widzę możliwości ich powstania. Klub kultury i znalezienie mu miejsca to z pewnością wielkie ale też trudne wyzwanie. Przyznaję, że taki lokal to jedno z moich osiedlowych marzeń. Cenię bardzo klub i pracę jaką wykonuje aktualnie. Wobec problemów lokalowych warto też „kombinować” nad lokalnymi inicjatywami. Podczas świątecznego Pychotargu 16 grudnia, część mieszkańców poprowadzi różnego typu warsztaty. Zapraszam serdecznie! 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Klub Kultury jest nie daleko (obłożenie zajęć dodatkowych jest mizerne) . Teatr jest na Praskiej (i zwykle nie ma tłumów),  kino jest na Praskiej, Izbę pamięci historii lokalnej można zrobić w Domu Kultury. 

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Można rozważyć wyposażenie ogrodu przy ul. Zakrzowieckiej w ekran umożliwiający organizacje kina plenerowego. Lokalizacja wiaty w ogrodzie pozwoli na organizację rozmaitych warsztatów artystycznych. 


8. Szkoła podstawowa nr 62 nagle potrzebuje nowych pomieszczeń. Czy należy rozbudować stary budynek, czy dobudować nowe pomieszczenia, czy może powinien powstać nowy nowoczesny budynek szkoły? Za jakie koszty możliwa ta inwestycja, gdzie ich uzyskać?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Rada dzielnicy nie dysponuje budżetem pozwalającym na realną rozbudowę szkoły. Budżet rady pozwala na np. przeprowadzenie remontów. Dlatego mam zamiar szukać wsparcia u radnych miejskich, w szczególności tych wybranych z naszej dzielnicy jak radny Komarewicz czy Sobieraj. Nie boję się pytać, ani prosić o pomoc gdy chodzi o dobro mieszkańców. W pracy zawodowej zajmuję się często pozyskiwaniem grantów i dotacji. Jestem pewny że poradzę sobie z każdą procedurą dążącą do pozyskania środków na tę niezbędną inwestycje. 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Należy szukać pomieszczeń pod najem lub przewozić dzieci busem do szkoły 110.  Długofalowo może się okazać, że szkoła jednak nie będzie potrzebowała rozbudowy bo zmniejszy się ilość uczniów. 

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Prowadziłem rozmowy w tej sprawie. Szkoła wymaga rozbudowy poprzez budowę nowego budynku obok starego. Mam nadzieję, że nowa rada dzielnicy będzie lobbować rozbudowę szkoły m.in. w Radzie Miasta Krakowa. Na Ruczaju się udało. 


9. W Pychowice są dwie drużyny piłkarskie, ale brak boiska. Czy ma rozwiązanie ten dylemat?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Cieszę się, że w pytaniu są wymienione 2 drużyny. Poza Pychowinką mamy wszak jeszcze Pychteam czyli drużynę w I lidze playareny – piłki nożnej sześcioosobowej. O boisko walczę od dłuższego czasu. 2 lata temu pisałem taki projekt do budżetu obywatelskiego. Projekt niestety upadł, lecz cieszę się że nie jestem jego jedynym zwolennikiem i wrócił przy okazji pracy obecnej rady dzielnicy. Jako przyszły radny dopilnuję aby ta inwestycja została sprawnie przeprowadzona, a z boiska mogły korzystać wyżej wymienione drużyny. 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Miasto powinno wykupić teren pod boisko. Dzielnicy raczej na to nie stać. 

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
O pomoc w tej sprawie zwrócił się do mnie prezes SKS Pychowianka – Łukasz Góral. Szukamy dogodnej lokalizacji dla boiska na działkach gminnych. Obecnie analizowany jest teren w rejonie ul. Norymberskiej. To jest duży problem w Pychowicach bo tereny przeznaczone mpzp dla obiektów sportowych są terenami prywatnymi co znacznie generuje koszty inwestycji. Inne kluby sportowe z Pychowic nie zwracały się o pomoc do Rady Dzielnicy. Będzie można wykorzystać boisko przy ul. Zakrzowieckiej ale to nie rozwiązuje problemu. Będziemy zwracać się do Rady Miasta o pomoc. 


10. Czy dysponujecie Państwo wiedzą na temat tego jakie terytorium na osiedlu pozostałe we własności komunalnej, i czy istnieją pomysły na ich możliwe zagospodarowanie?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Tak, każdy może zobaczyć te informacje na www.obserwatorium.um.krakow.pl. W Pychowicach istnieje niewiele terenów miejskich. Te które istnieją należy zagospodarować maksymalnie mądrze. Nic na siłę. To piękna okolica i utrzymanie jej „zielonej” to mój priorytet. Każda inwestycja powinna być poprzedzona poszerzonymi konsultacjami społecznymi. 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Tak. 

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Strukturę własności można sprawdzić m.in. na stronie www.miip.geomalopolska.pl/imap/. W Pychowicach jest bardzo mało działek gminnych. Jednym z terenów należących do gminy jest działka przy ul. Zakrzowieckiej na której będziemy realizować „Zielony ogród”. Trudno mówić o zagospodarowaniu terenu gminnego w rejonie ul. Norymberskiej bo nie mamy ostatecznego przebiegu Trasy Pychowickiej. 


11. Czy należy wprowadzić Dzień Pychowic, na przykład w rocznicę dzierżawy Jana Długosza, czy w dniu urodzin radnego (który zwycięży), w taki sposób zmuszając mieszkańców do integracji i (przy okazji) wyciągnąć z niewielkiego budżetu dzielnicy kasę dla dobrej zabawy i grilla?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Popieram ten pomysł. Dla mnie budowanie wspólnoty to jeden z najważniejszych elementów mojej kandydatury. W tym celu też powstała idea Pychotargu czyli lokalnej wyprzedaży garażowej której odbyły się już 2 edycje, trzecia jest w drodze a będą kolejne. Pychotarg to nie tylko wymiana ale też dobra kawa i spotkanie. Dobrze funkcjonująca wspólnota może więcej zdziałać, dlatego poprę każdą inicjatywę która tą wspólnotę buduje. 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Kurcze o co chodzi z tą dobrą zabawą i grillem. Proszę o doprecyzowanie pytania nr 11 
P.i.: Czy popiera Pan pomysł organizacji lokalnego święta - "Dnia Pychowic"? 
Co roku organizowane jest Święto Dzielnicy VIII i ja to popieram.

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Nie mam nic przeciwko organizacji imprez integracyjnych. Rada Dzielnicy wspiera inicjatywy lokalne. Nie wiązałbym ich daty z data urodzin radnego. 


12. Czy w szkole podstawowej nr 62 niezbędne są lekcje historii lokalnej, religii, edukacji seksualnej, pierwotnej pomocy medycznej?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Nie wiem, nie jestem od decydowania w tym sprawach. Ja mam załatwiać chodnik tam gdzie mieszkańcy tego chcą. 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Zgodnie z programem nauczania. 

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Zagadnienia historii lokalnej są godne poświęcenia im więcej uwagi. To które z wymienionych zajęć są niezbędne należy konsultować z Radą Rodziców i Opiekunów oraz Dyrekcją szkoły. 


13. Czy popieracie Państwo lokalne dopłaty socjalne lub ulgi dla jakichkolwiek grup społecznych i kto za to zapłaci?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Nie wiem na czym miałoby to polegać, nie widzę związku z kompetencjami rady dzielnicy. 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Raczej nie. 

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Pytanie mało precyzyjne. Nie jestem za rozdawaniem pieniędzy publicznych tzw. lekką ręką ale wiemy, że są sytuacje losowe, w których należy ludziom pomóc. 


14. Czy należy dofinansować policję i straż miejska, lub motywować mundurowych w jakiś sposób (jak to - bezpłatną kawą, za przykładem słynnej firmy), żeby zachęcać ich do odwiedzin Pychowic częściej niż raz w roku?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Być może to niepopularne ale nie widzę takiej potrzeby. Jeżeli pojawia się takie pytanie to zawsze można zrobić sondę, ankietę, konsultacje czy warto w to inwestować. Być może mylę się co do poziomu bezpieczeństwa na osiedlu. Jeżeli tak, to chętnie posypię głowę popiołem. Jednak myślę że można te pieniądze po prostu wydać lepiej. 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Dzielnica co jakiś czas wspomaga finansowo Policje i SM. Dodatkowo uważam, że powinna zostać podpisana umowa z Policją na dodatkowe patrole. Nie zgadzam się z tym, że policja jest na osiedlu raz w roku. 

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Z uwagi na budżet jakim Rada Dzielnicy dysponuje i skalę potrzeb, możliwości te są ograniczone. W mijającej kadencji odbywały się lekcje i spotkania na temat bezpieczeństwa z udziałem służb mundurowych w szkołach naszej dzielnicy, dofinansowywane przez rade dzielnicy. Motywacja jest w gestii szefów tych służb. 


15. Czy należy zgłaszać i karać grzywną tych mieszkańców Pychowic którzy palą w piecach śmieci, a czy warto im odpuścić - bo to są sąsiedzi, rodzina, koledzy, przyjaciele?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
To dziwne pytanie. Jestem wielkim zwolennikiem wszelkich rozwiązań ekologicznych, oraz walki z problemami takimi jak smog. To dotyczy nas wszystkich. Nie odpowiem jednak jednoznacznie, bo nie czuję się na siłach do wyznaczania komuś uniwersalnych norm moralnych w takich sytuacjach. 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Oczywiście że tak. 


16. Czy macie Państwo doświadczenie w zarządzaniu, jaką maksymalnie ilością osób rządzili Państwo?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Jestem wiceprezesem Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, odpowiedzialnym za sprawy kadrowe. W stowarzyszeniu zarządzam pracą ponad 60 osób w kilku projektach. Jednym z projektów który wykonuję to Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich. Podczas mistrzostw koordynowałem prace 15 trenerów, prowadzących ponad 80 warsztatów w 24 miastach Polski. Projekt wykonywałem na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jestem przekonany że moje doświadczenie w kontakcie z dużymi instytucjami pomoże mi dobrze wykonywać mandat radnego. 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Byłem kierownikiem Domu Studenckiego Żaczek zarządzałem około 50 osobową załogą. Przez dwa lata byłem Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ. Zarządzałem z ramienia studentów kilkumilionowym budżetem funduszu socjalno/stypendialnego. 

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Moja praca na co dzień nie wiąże się z zarządzaniem określoną grupą osób. Predyspozycje do zarządzania wynikają u mnie bardziej ze zdobytego doświadczenia w zarządzaniu projektami, pracy jako inżynier, radny, wspomaganiu w rozwiązywaniu spraw dużej wspólnoty mieszkaniowej przed organami administracji i sądów. 


17. W jakiej komisji chcieliby Państwo się odnaleźć w razie wygranej?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Jestem przekonany, że ze względu na doświadczenie w zarządzaniu świetnie odnalazłbym się w komisji budżetowej. Chętnie podjąłbym także prace w komisji sportu. 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
W Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Sportu i Terenów Zielonych oraz w Komisji Infrastruktury Komunalnej. 

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Jestem wiceprzewodniczącym komisji infrastruktury, przewodniczącym komisji sportu i kultury fizycznej oraz pracuje w komisji strategii i planowania przestrzennego. W tych komisjach chciałbym dalej pracować. 


18. W jaki sposób planujecie Państwo regularny kontakt z wyborcami, i czy jest to planowane w ogóle, czy może usłyszymy o Panie następnym razem za cztery lata?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Nie chce być złośliwy, ale jeśli już to za 5 lat bo zmieniła się kadencja 😊 Taka sytuacja jednak na pewno nie będzie dotyczyć mojej osoby. Jak podkreślam wcześniej oraz w swoich materiałach, bardzo chciałbym skupić się na budowaniu wspólnoty. Planuję dyżury na zmianę w szkole w Pychowicach oraz w radzie raz w tygodniu. Chciałbym też pisać Państwu krótkie raporty moim okiem z sesji rady dzielnicy które będę publikować na Facebooku i grupach. Chciałbym też postawić w Pychowicach miejskie tablice informacyjne oraz stworzyć internetową mapę potrzeb Pychowic. 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Nie rozumiem skąd termin graniczny 4 lata proszę o kolejne doprecyzowanie pytania. 
Czas na udzielenie odpowiedzi się skończył. 

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Moi wyborcy zapewne mogą potwierdzić, że jestem aktywnym kontaktowym radnym. Z mieszkańcami spotykam się po uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym. Kontakt do radnych jest podany na stronie internetowej dzielnicy. 


19. Czy obiecujecie Państwo regularne (chociaż jeden raz w kadencji, raz w roku, raz na kwartał, raz w miesiącu) udzielenie odpowiedzi na pytania czytelników "Pychowice.info"?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Chętnie! Może być raz na miesiąc, dostosuję się do potrzeb mieszkańców. 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Będzie pytanie będzie odpowiedź. 

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Dotychczas odpowiadałem mieszkańcom na bieżąco. 


20. I, na koniec, bardzo ważne pytanie. Czy czytaliście Państwo ustawę o samorządzie, kodeks wyborczy, statut gminy od początku i do końca? I jaką książkę czytacie teraz (czyli oprócz maili, tweetów i Facebooku)?

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Ukończyłem studia w zakresie prawa administracyjnego podczas których analizowałem kodeks wyborczy. Prywatnie interesuję się tym tematem więc jestem też na bieżąco z jego nowelizacją i właśnie wprowadzanymi zmianami. Moja praca licencjacka dotyczyła zadań gminy więc także zapoznałem się z statutem naszej. Mimo że nie pracuję w zawodzie prywatnie interesuję się prawem samorządu terytorialnego. Z przyjemniejszych lektur, ostatnio przeczytałem #Hasztag Remigiusza Mroza – polecam! 

KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
Skończyłem 2 letnie studia na Wydziale Prawa UJ , na kierunku Administracja Samorządowa. 

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Znajomość części z tych dokumentów wymagana jest do zatrudnienia w samorządzie więc musiałem je poznać:) Na co dzień pracuje z szeregiem aktów prawnych. Ważniejsza dla mnie jest znajomość wykładni tych przepisów, ich praktycznego zastosowania niż czytanie od początku do końca. Tuż przed kampanią wyborczą skończyłem czytać biografię Steve'a Jobs'a. 
foto: Vira Mylyan-Monastyrska
FB-komentarze Komentarze

Dodaj komentarz!

Twój login:
Twój E-Mail:
Kod:
odśwież, jeżeli nie widzisz kodu
Wprowadź kod:
Tagi
Copyright © 2018 Monastyrski sp. z o.o.