Rejestracja /
 
 
 
 
 
 
28 Styczeń 2019

Czas na uwagi ws. Trasy Pychowickiej


Radny Piotr Rusocki poinformował o tym, ze do Rady Dzielnicy wpłynęło pismo z prośbą o zgłaszanie w terminie do 15 lutego br. uwag do przedstawionej koncepcji Trasy Pychowickiej.

  Wpłynęło: dnia 22 sty., 2019. Nr 126.
  IZ.455.26.19.AM
  Kraków, dnia 15 sty., 2019
  Trasa Lagiewnicka Spólka Akcyjna
Adres siedziby: ul. Stefana Korbońskiego 14C, 30-443 Kraków.
Numer telefonu: (12) 357 80 00.
NIP: PL 6793125336, Regon: 364059830, KRS: 0000609970
www.trasalagiewnicka.krakow.pl 
  Rada i Zarząd Dzielnice VIII
Ul. Praska 52, 30-322 Kraków 
  DOTYCZY: Trasa Pychowicka i Trasa Zwierzyniecka

  Działając na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa nr CVII/2786/18 z 05.07.2018 r. informujemy, że Trasa Łagiewnicka S.A. przystąpiła do przygotowania i ogłoszenia przetargu na: przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie koncepcji, pozyskanie decyzji środowiskowej oraz pozyskanie innych stosownych zgód, pozwoleń, warunków, decyzji i opracowań w  tym warunków programu funkcjonalno-użytkowego
  Inwestycja planowana jest do realizacji na odcinku od ronda Ofiar Katynia do skrzyżowania ul. Grota-Roweckiego i Norymberskiej wraz z budową tunelu pod wzgórzem świętej Bronisławy, przeprawą przez rzekę Wisłę, linii tramwajowej od pętli Salwator do planowanego zintegrowanego węzła przesiadkowego Przegorzały. 
  Podstawą opracowań będą warunki określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa zamieszczonym na stronie https://www.bip.krakow.pl/?id=48.
  W związku z powyższym prosimy o przesłanie nam w terminie do 15.02.2019 r. uwag, wniosków lub uwarunkowań, które Państwa zdaniem powinny być uwzględnione na etapie realizacji ww. zadania przez wyłoniony w postępowaniu przetargowym podmiot.

  Z poważaniem
Członek Zarządu
Krzysztof Migdał

Ujednolicony dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

Wytyczne dla Zakrzówek - Pychowice
źródło: cozmienic.pl
1 005
FB-komentarze Komentarze

Dodaj komentarz!

Twój login:
Twój E-Mail:
Kod:
odśwież, jeżeli nie widzisz kodu
Wprowadź kod:
Tagi
Copyright © 2018 Monastyrski sp. z o.o.