Rejestracja /
 
 
 
 
 
 
30 Listopad 2018

Debata kandydatów na radnego w okręgu nr 12 (część 2)MJ:
 Część Pychowic ma infrastrukturę na poziomie wsi na głębokiej prowincji a nie miejsca oddalonego o 4 km od ścisłego centrum prawie milionowego miasta. Mam na myśli kanalizację sanitarną, kanalizację burzową oraz chodniki. Poza tym do niektórych posesji musi dojeżdżać szambowóz bo nie ma kanalizacji. Woda deszczowa z dróg nie jest odprowadzana i tworzą się wielkie kałuże. Czy według Państwa to jest problem? Jak pomożecie go rozwiązać?


KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Są to poważne problemy i należy działać w celu polepszenia stanu infrastruktury w Pychowicach. Oto mój plan działania:
1) Mam zamiar walczyć o każdą złotówkę w skromnym budżecie dzielnicy aby była inwestowana w Pychowicach.
2) Częste konsultacje –raz w tygodniu w radzie jak i w szkole, pozwolą mi poznać wyżej opisane problemy i pomyśleć wspólnie nad ich rozwiązaniami.
3) Stworzę internetową mapę potrzeb Pychowic gdzie wspólnie jako mieszkańcy będziemy zgłaszać projekty, orientować się co do ich kosztów i ustalać priorytet ich realizacji oraz drogę jaką chcemy to osiągnąć.
KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie
PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie
BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Tak, na pewno jest to problem. Z wymienionych zagadnień Rada Dzielnicy dysponuje środkami finansowymi dla remontu chodników i nawierzchni dróg. Rada Dzielnicy wnioskuje o wprowadzenie do budżetu miasta takich inwestycji, jak drogi, czy kanalizacje. Będę dalej interweniował w sprawach przyspieszenia takich inwestycji, jak wodociągi, kanalizacje i drogi, tak jak miało to miejsce dla przebudowywanej sieci wodociągowej w ul. Tynieckiej w Pychowicach. Wszystko oczywiście w ramach możliwości technicznych oraz inwestycyjnych. Kolejna inwestycja, która będzie realizowana to budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Skalica i mam wielką nadzieję, że również budowa kanalizacji oraz chodnika przy ruchliwym i niebezpiecznym odcinku ul. Tynieckiej od Pychowic do Kostrza – tu musimy skoordynować inwestycje MPWiK i Zarządu Dróg.

MJ:
 Na osiedlu relatywnie dużo śmieci na ulicach i w krzakach a Pychowice w sezonie są tranzytem rowerowym. Również posiadając psa ciężko jest znaleźć śmietnik aby wyrzucić odchody. Po prostu nie ma tutaj śmietników poza osiedlem TBS i ścieżką przy lasku. Czy planujecie Państwo coś z tym zrobić albo proponujecie jakieś inne rozwiązanie problemu śmieci?


KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Rozmawiałem o tym z wieloma mieszkańcami. To faktycznie duży problem przy niewielkich kosztach jego rozwiązania. Mam na myśli koszt adekwatnej do potrzeb ilości śmietników oraz specjalnych dystrybutorów worków (https://psipakiet.pl/kosze-pojemniki-na-psie-odchody/). Chce ten problem rozwiązać jak najszybciej, pozyskując pieniądze na jego realizację w radzie a jeśli nie będzie to możliwe, wówczas przez budżet obywatelski. Przy niewielkim koszcie projektu, znacząco wzrasta szansa jego realizacji.
KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie
PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie
BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Myślę, że nie będzie problemu z ustawieniem dodatkowych koszy. Rada Dzielnicy zawnioskuje o to. 

BJ: 
  Czy jest jakaś szansa na zmianę “przydziału” poczty dla Pychowic?


KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Jest, choć nie leży to w kompetencjach rady dzielnicy. To co możemy zrobić jako mieszkańcy to wystosować apel konsumencki. Chętnie omówię tę sprawę na naszym forumi jeśli będzie taka wola - będziemy apelować.
KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie
PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie
BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Decyzja w tej sprawie leży w gestii placówki Poczty Polskiej przy ul. Rzemieślniczej 1A.

OK (do KB): 
  Czy projekt przejścia dla pieszych na ul. Norymberskiej przewiduje zainstalowanie sygnalizacji świetlnej?


KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
W piśmie, które napisałem do zarządu dróg nie wymieniłem sygnalizacji świetlnej. Chciałbym skonsultować tę sprawę z mieszkańcami, i dopiero przy ich wyraźnej woli interweniować z konkretnym zapleczem poparcia dla tego pomysłu.

PPD (do PK): 
  Mam pytania o koszty Pana kampanii oraz o źródła finansowania. Pana kampania wydaje się być zdecydowanie droższa niż konkurentów. Plakaty z Pana podobizną wiszą wszędzie. To zapewne koszt nie tylko materiałów, ale też najmu słupów, znaków. Czy mogę liczyć na jawność? Czy wieszanie plakatów na znakach drogowych jest legalne? Kto wydaje taką zgodę? Czy każdy może skorzystać z takiej opcji? Jaki jest koszt?


PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

WM (do BP):  
  Podaje Pan , że jednym z Pana zadań w programie wyborczym jest realizacja drogi łączącej ul. Słońskiego z ul. Ćwikłową. Na tej trasie jest obecnie realizowana inwestycja deweloperska. Deweloper będzie lokalizował w jej rejonie zjazd do garażu podziemnego, tj. niwelację terenu. Czy będzie Pan śledził jej przebieg, aby została zrealizowana zgodnie z założeniami MPZP i nie uniemożliwiła realizacji tej trasy w przyszłości?


BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Myślę, że inwestycja deweloperska obecnie realizowana jest poza liniami rozgraniczającymi dla planowanej drogi i nie będzie kolizji. Sprawdzę to.

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA: 
  Czy uważają że aktualny sposób komunikowania się z mieszkańcami jest sprawny? Jeśli nie, jakie mają propozycje jego usprawnienia?


KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie
PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie
BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Uważam, że komunikację z mieszkańcami polepszyłoby np. ustawienie tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy. Zachęcam też do odwiedzania strony internetowej Rady Dzielnicy (www.dzielnica8.krakow.pl)

KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA: 
  Jaki jest stosunek kandydata do ulicy Skalica? Czy powinna być jednokierunkowa?


KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie
PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie
BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Dla poprawy bezpieczeństwa pieszy oraz bezpieczeństwa i komfortu jazdy kierowców może być to dobre rozwiązanie. Należy wystąpić o opinię do Zarządu Dróg a następnie przeprowadzić konsultacje społeczne w tej sprawie. Jeżeli opinia będzie pozytywna można wprowadzić taką zmianę czasowo dla sprawdzenia lub na stałe.

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI: 
  Czy szukali innej lokalizacji dla tzw. "Zielonego ogrodu" w Pychowicach?


KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Tak. Zgodnie z tym co pisałem we wcześniejszej debacie, Pychowice mają stosunkowo mało działek gminnych. Z tego też powodu, ciężko jest znaleźć inny teren który pozwalałby na wybudowanie ogrodu w sensownym kształcie.
KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie
BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Tak. Niestety to jedyna działka należąca do gminy, na której można wykonać tą inwestycję zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Pychowicach praktycznie nie ma działek gminnych.

PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI: 
  Mam pytanie o przynależność polityczną. Z niesmakiem przyjąłem twierdzenie Krzysztofa mówiące o tym, że nie jest przekonany na szczeblu lokalnym do partii politycznych. Dlaczego tak napisał 2.0 to przybudówka PIS?


KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Odpowiadałem na to na forum NASZE PYCHOWICE. Stowarzyszenie Kraków 2.0 nie jest przybudówką żadnej partii politycznej, i należą tam ludzie o różnych poglądach. Łączą ich poglądy na politykę miejską, ogólnopolska nie ma znaczenia. Prawdą jest, że stowarzyszenie zebrane zostało przez ludzi szeroko rozumianej prawicy, niemniej nie popiera ono partii Prawo i Sprawiedliwość, ani żadnej innej partii politycznej w mieście. Wręcz przeciwnie, ma być dla nich przeciwwagą.
KACPER GRABOWSKINr 2. KACPER GRABOWSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie
BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI:
Nie należę do żadnej partii czy stowarzyszenia politycznego.

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI (do KB):
  Jak rozwiąże Pan problem dzików w Pychowicach?


KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Myślę że każdy z nas wolałby aby dziki zmieniły miejsce pobytu. Przede wszystkim chciałbym zorganizować konsultacje z Zarządem Zieleni Miejskiej odpowiedzialnym za miejskie lasy w sprawie rozwiązania tego problemu. Nie jest bowiem tajemnicą że dziki są w Pychowicach ze względu na znaczną ilość terenów zielonych wokół. Czytałem w internecie o środku odstraszającym, który nie jest toksyczny dla zwierząt. (http://naszotwock.pl/jest-rozwiazanie-problemu-otwockich-dzikow/). Nie jestem jednak specjalistą w tej dziedzinie i decyzję o takich działaniach chciałbym oddać ZZM.

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI (do KB):
  Co należy do głównych zadań Rady Dzielnicy wg Pana?


KRZYSZTOF BUŁANr 1. KRZYSZTOF BUŁA:
Do głównych zadań rady dzielnicy należy: budowa i remonty chodników, remonty małych osiedlowych dróg, remonty szkół, prowadzenie polityki dla seniorów, dbanie o bezpieczeństwo (np. wysyłanie dodatkowych patroli). Ponadto rada ma za zadanie odbieranie inwestycji dokonanych w dzielnicy oraz prowadzi działania konsultacyjne i opiniujące w stosunku do działań rady miasta. Pytanie dotyczy głównych działań rady dzielnicy, niemniej warto dodać że sam radny może robić więcej i nie musi się ograniczać do wyżej wymienionych działań.

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI (do PK):
  Co zrobił Pan dla Pychowic będąc radnym 2006-2010 i w okresie późniejszym. Jakie są dla Pana największe osiągnięcia w działaniu dla mieszkańców.


PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanie

BARTOSZ PASZKOWSKINr 4. BARTOSZ PASZKOWSKI (do PK):
  Co by Pan zmienił dla usprawnienia działania Rad Dzielnic?


PIOTR KOWALSKINr 3. PIOTR KOWALSKI:
kandydat odmówił odpowiedzi na pytanieSłowo od redakcji:

  Niestety, ze względu na wyrównywania szans (jednakową ilość pytań), nie wszystkie pytania naszych czytelników zostały przesłane kandydatom.

  Większość pytań była adresowana jednemu z kandydatów, który wywołał falę emocji. Jak na przykład:
"Proszę napisać coś o sobie. Jedynie Pana nie znam z kandydatów wypowiadających się tutaj. Nie widziałem Pana dotąd na żadnych konsultacjach społecznych, spotkaniach ani też po prostu na ulicy. A teraz widać Pana wszędzie, na każdym słupie. Jednakże na ulotkach jest jedynie Pana imię i nazwisko. Nie ma żadnych informacji o Panu. Nosi Pan najbardziej popularnie imię i nazwisko w Polsce, dlatego również "Google" nic o Panu nie mówią... Dlaczego startuje Pan w lokalnych wyborach z partyjnym poparciem? Jakie ma Pan z tego tytułu korzyści? Czy kandydując podpisał Pan jakieś zobowiązanie? Startował Pan wielokrotnie w wyborach do Rady Dzielnicy VIII. Za każdym razem z innego okręgu. Dlaczego taka strategia? Dlaczego tym razem wybrał Pan Pychowice? Dlaczego w poprzednich latach wybierał Pan inne części Dzielnicy VIII?..."

  Swoją drogą, należy poinformować czytelników, że, właśnie, owy kandydat we wszelaki sposób starał się utrudnić przeprowadzenie debaty. Ale w końcu wyraził zgodę, wysuwając warunek wydłużenia terminu. I … nadesłał odpowiedzi dosłownie w ostatniej chwili. Ciekawe, że wszyscy odpowiedzi Pana Kandydata na 20 pytań zmieścili się w 2015 znaków (wraz ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami)!

  W międzyczasie Pan Kandydat zdążył zmienić główny punkt swojego programu na przeciwny i obrazić większość uczestników pychowickiej FB wspólnoty… Ciężko wyobrazić jak miałby Pan Kandydat reprezentować pychowiczan w razie wygranej, negocjować i dogadywać się z kimś.

  Później, już po otrzymaniu listy pytań drugiej części debaty, wieczorem, w odpowiedź na przypomnienie, Pan Kandydat zawiadomił SMSem o swej rezygnacji z udziału w debacie... Na szczęście, to już koniec wyborczego maratonu i nie ma potrzeby kontynuować rozmowy z owym Panem. A nawet gdyby wyżej wymieniony Pan dostał się do Rady Dzielnicy współpraca z radnym który zachowa się tak niegrzecznie – niemożliwa.

  Życzę wszystkim mieszkańcom Pychowic dokonać rozsądnego wyboru. Spokojnego i wesołego Adwentu! Nie zapominajmy o tym, co czyni nas ludźmi!

  Z serdecznym pozdrowieniem,
Dajan-Jarosław Monastyrski
redaktor naczelny Pychowice.info
foto: Vira Mylyan-Monastyrska
FB-komentarze Komentarze

Dodaj komentarz!

Twój login:
Twój E-Mail:
Kod:
odśwież, jeżeli nie widzisz kodu
Wprowadź kod:
Tagi
Copyright © 2018 Monastyrski sp. z o.o.