Rejestracja /
 
 
 
 
 
 
30 Wrzesień 2019

Likwidacja Oddzału Ukies corporation w Polsce


Ukies corporation (Korporacja) Oddział w Polsce
KRS: 0000568523 (27/07/2015), REGON: 362094727, NIP: 1060004930
z siedzibą w Krakowie (adres: 30-364 Kraków, Kamieniarska, 31/4)
podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie
uchwały Zarządu Ukies Corporation z dnia 30/09/2019 r. o likwidacji Oddziału
rozpoczęto proces likwidacji Oddziału.

Likwidatorem Oddziału został Iaroslav Monastyrskyi.
Na podstawie badania dokumentów finansowych na dzień otwarcia likwidacji,
likwidator stwierdza, że Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań.
W związku z powyższym Likwidator wzywa wszystkich wierzycieli Oddziału
do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do Oddziału
w terminie do dnia 14 października 2019 roku.
Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać
na adres e-mail: ukies.ca@gmail.com
lub pisemnie na adres:
Iaroslav Monastyrskyi, ul. Harasymowicza 7/5, 30-376 Kraków.
277
Tagi
Copyright © 2018 Monastyrski sp. z o.o.